Currently browsing author

OBS de Kameleon

Sparen voor je school

Vanaf 3 oktober tot en met 20 november ontvangen klanten bij de deelnemende Jumbo winkels een schoolpunt bij iedere 10 euro aan …

Schoolgids 2018 – 2019

De schoolgids 2018-2019 is na instemming van medezeggenschapsraad en Stichting Primah, gepubliceerd op deze website en het ouderportaal van obs de Kameleon

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) geplaatst.

Onze school heeft haar schoolondersteuningsprofiel opgesteld en heeft hierover advies gevraagd aan de medezeggenschapsraad. In dit ondersteuningsprofiel beschrijven we op hoofdlijnen welke …

Kleurexpress

Door op onderstaande link te klikken, opent u de informatieve brief over de Kleurexpress. Kleurexpress