Schoolondersteuningsprofiel (SOP) geplaatst.

Onze school heeft haar schoolondersteuningsprofiel opgesteld en heeft hierover advies gevraagd aan de medezeggenschapsraad. In dit ondersteuningsprofiel beschrijven we op hoofdlijnen welke expertise we binnen de school hebben en welke ondersteuning we, vanuit de ‘eigen expertise, onze leerlingen kunnen bieden. Het schoolondersteuningsprofiel is een onderdeel van de schoolgids, zodat voor ouders, team, leerlingen en anderen inzichtelijk is wat de mogelijkheden en de grenzen van de school zijn.

U kunt het schoolondersteuningsprofiel inzien door hier te klikken.