Schoolgids 2018 – 2019

De schoolgids 2018-2019 is na instemming van medezeggenschapsraad en Stichting Primah, gepubliceerd op deze website en het ouderportaal van obs de Kameleon