Gouden certificaat Kinderpostzegels

De opbrenst van de kindpostzegelactie 2019 is: 9,4 miljoen. € 2401,00 hiervan is bijeengebracht door de leerlingen van groep 7 en 8. …

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stichting PrimAH is een bovenschoolse organisatie die werkt vanuit een clusterindeling. De drie grootste scholen zijn vertegenwoordigd door …

Schoolfruit

Vanaf 12 november neemt obs de Kameleon weer deel aan het project schoolfruit. De leerlingen ontvangen vanaf woensdag 13 november op de …

Verkeersouders

Voor het schooljaar 2019 – 2020 zijn Renate en Jeroen Doeve de verkeersouders van de Kameleon. Zij beginnen al bij aanvang van …

Cultuurmenu 2019 – 2020

Cultuurmenu Ook dit jaar doet onze school weer mee aan het Cultuurmenu. Uw kind maakt kennis met professionele voorstellingen, museumbezoek en kunsteducatieve …

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) geplaatst.

Onze school heeft haar schoolondersteuningsprofiel opgesteld en heeft hierover advies gevraagd aan de medezeggenschapsraad. In dit ondersteuningsprofiel beschrijven we op hoofdlijnen welke …

Kleurexpress

Door op onderstaande link te klikken, opent u de informatieve brief over de Kleurexpress. Kleurexpress