Nieuwe schoolgids

De nieuwe schoolgids en het schoolondersteuningsprofiel ( SOP ) staan onder het kopje informatie op deze website.

Vakantierooster

In de bijlage vindt u het vakantierooster van 2020-2021. Hierin staan ook de andere vrije dagen.

Kinderboekenweek

Van 30 september tot en met 9 oktober is de kinderboekenweek. Tijdens deze periode schenken wij extra aandacht aan het (voor)lezen op …

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stichting PrimAH is een bovenschoolse organisatie die werkt vanuit een clusterindeling. De drie grootste scholen zijn vertegenwoordigd door …

Kleurexpress

Door op onderstaande link te klikken, opent u de informatieve brief over de Kleurexpress. Kleurexpress