Verkeersouders

Voor het schooljaar 2019 – 2020 zijn Renate en Jeroen Doeve de verkeersouders van de Kameleon. Zij beginnen al bij aanvang van …

Cultuurmenu 2019 – 2020

Cultuurmenu Ook dit jaar doet onze school weer mee aan het Cultuurmenu. Uw kind maakt kennis met professionele voorstellingen, museumbezoek en kunsteducatieve …

Schoolgids 2018 – 2019

De schoolgids 2018-2019 is na instemming van medezeggenschapsraad en Stichting Primah, gepubliceerd op deze website en het ouderportaal van obs de Kameleon

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) geplaatst.

Onze school heeft haar schoolondersteuningsprofiel opgesteld en heeft hierover advies gevraagd aan de medezeggenschapsraad. In dit ondersteuningsprofiel beschrijven we op hoofdlijnen welke …

Kleurexpress

Door op onderstaande link te klikken, opent u de informatieve brief over de Kleurexpress. Kleurexpress