Ouderbetrokkenheid 3.0

Voor kinderen is de tijd op de basisschool een belangrijk periode in hun leven waarin zij zich ontwikkelen tot jonge wereldburgers. Met elkaar zorgen leerkrachten, ouders en kinderen ervoor dat deze periode zo voorspoedig en plezierig mogelijk verloopt. Wij als school vinden een goede samenwerking tussen school en ouder erg belangrijk.  

In de driehoek ‘school-ouders-kind’ hebben school en ouders een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het kind zich optimaal te laten ontwikkelen. Een goede betrokkenheid blijkt van groot belang te zijn voor de (school)ontwikkeling van het kind en is daarbij een belangrijke voorwaarde voor succesvol onderwijs.   

Als school willen wij niet alleen ‘zenden’, maar wij willen juist samen met ouders en kinderen het gesprek blijven voeren.