Leden OR

De wet medezeggenschap biedt ons de mogelijkheid om naast een medezeggenschapsraad een ouderraad in te stellen. Deze ouderraad is geen overlegorgaan, maar ondersteunt de school bij activiteiten. Ze organiseert allerlei activiteiten voor leerlingen en ouders. Zo organiseert de ouderraad de Sinterklaas- en Kerstviering, verleent hulp bij feesten en bijeenkomsten en hulp bij schoolreizen. De raad is een grote steun voor de leerlingen en de leerkrachten. Elk jaar wordt er een zakelijke / informatieve ouderavond georganiseerd. Op deze ouderavond legt de ouderraad de financiële verantwoording af voor het beheer van de vrijwillige ouderbijdrages. Als er aftredende ouderraadsleden zijn, vindt de verkiezing van nieuwe leden op deze avond plaats. . Ouders kunnen zich kandidaat stellen als nieuw ouderraadslid. Vaak wordt er ook een onderwijskundig thema aan deze ouderavond verbonden.

Leden schooljaar 2020-2021

Voorzitter : Nalini van Klaveren
Penningmeester : Tamara Bakker
Secretaris : Andrea Ramaker
Overige leden :
Rianne Aling
Marjon Wiegers ( coördinator bag2school en lief en leed )
Daniel de Vries
Anneloes Eitens
Nienke Botterblom
Martijn Klok
Nathanaël Kuiper
Ymke Steenge
Email adres van de ouderraad : kameleon.penningmeester@gmail.com