Aanmelden & Formulieren

 

Als u als ouder of verzorger interesse toont om uw kind op onze school te plaatsen, wordt u op school uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek geeft de directeur informatie over de school en heeft u de mogelijkheid vragen te stellen. Tijdens dit gesprek staat een rondleiding centraal, waarbij het proeven van sfeer een belangrijk item is. Na afloop van het gesprek krijgt u een tas mee met daarin o.a. de schoolgids en de jaarkalender. Nieuwe leerlingen worden ingeschreven d.m.v. een inschrijfformulier.

Alle benodigde formulieren kunt u op deze plek zelf downloaden en invullen.
Informatie over aanmelding, invullen van formulieren of vragen over uitzonderlijkheden? Neem dan contact op met school.

Formulier tbv infoverstrekking gescheiden ouders

Inschrijfformulier

Intakeformulier 4-jarigen

Intakeformulier tussentijdse instroom

Leeswijzer

Machtiging OR

Schoollogopedie

Verklaring toestemming verstrekken medicijnen

Kleurexpress