Leden OR

De wet medezeggenschap biedt ons de mogelijkheid om naast een medezeggenschapsraad een ouderraad in te stellen. Deze ouderraad is geen overlegorgaan, maar ondersteunt de school bij activiteiten. Ze organiseert allerlei activiteiten voor leerlingen en ouders. Zo organiseert de ouderraad de Sinterklaas- en Kerstviering, verleent hulp bij feesten en bijeenkomsten en hulp bij schoolreizen. De ouderraad is een grote steun voor de leerlingen en de leerkrachten.

De raad is een grote steun voor de leerlingen en de leerkrachten. Elk jaar wordt er een zakelijke / informatieve ouderavond georganiseerd. Op deze ouderavond legt de ouderraad de financiële verantwoording af voor het beheer van de vrijwillige ouderbijdrages. Als er aftredende ouderraadsleden zijn, vindt de verkiezing van nieuwe leden op deze avond plaats. . Ouders kunnen zich kandidaat stellen als nieuw ouderraadslid. Vaak wordt er ook een onderwijskundig thema aan deze ouderavond verbonden

De samenstelling van de Ouderraad  voor het schooljaar 2018-2019

Peter Begeman – Voorzitter
Jolanda de Jonge – Penningmeester

Joke Hoiting – Secretaris

Eddie Doesburg

Marian Hoeve

Martina Kremer

Naomi Meertens

Anita Speelman

Nalini van Klaveren

Andrea Ramaker